SIMP
ODDZIAŁ W GLIWICACH
 

44-100 Gliwice
ul. Górnych Wałów 25

tel.: (32) 733-28-76

konto: 50 1020 2401 0000 0402 0193 4033

 

E-mail:

gliwice@simp.pl

   
   

Od dnia 10 lutego 2011 roku przy Oddziale SIMP w Gliwicach działa powołana przez Urząd Regulacji Energetyki Komisja Kwalifikacyjna nr 671 o zasięgu ogólnopolskim, która uprawniona jest do przeprowadzania egzaminów na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe.

   

Firmy współpracujące:

 
DKR

Firma franchisingowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich działającą w ramach statutowych struktur SIMP, na podstawie umowy franszyzy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
 
Zakres działalności: szkolenia zawodowe; wyceny ruchomości, nieruchomości i pojazdów; projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania; audyty energetyczne; dotacje unijne; projektowanie stron internetowych:
Kontakt: tel. (32) 797 03 76,  faks (32) 700 81 04, http://www.dkr-sc.pl